Arvode

Vi tillämpar domstolstaxa för privatpersoner. År 2020 uppgår denna till 1 755 kr/tim inklusive moms (1 404 kr/tim utan moms). För företag tillämpar vi en taxa om 2 000 kr/tim exklusive moms. Allmänjuridisk rådgivning kostar 1 700 kr/tim. För testamenten och liknande ärenden erbjuder vi fast pris – 3 500 kr

Vi debiterar per timma och fakturerar inte förrän ärendet är avslutat. Däremot kan vi begära att du betalar ett löpande förskott till vårt klientmedelskonto som därefter dras av från det slutliga arvodet när uppdraget avslutas. I vissa begränsade uppdrag såsom upprättande av testamente, äktenskapsförord eller samboavtal tillämpar vi istället fast pris. Kontakta oss om ni önskar uppgifter om dessa.

I många ärenden har man rätt till ersättning genom rättsskydd i hemförsäkringen eller företagsförsäkringen. Vi kontaktar ditt försäkringsbolag och utreder om du har rätt till detta. I andra fall kan man ansöka om rättshjälp genom staten. Läs mer här eller ring oss så hjälper vi till.

Om du inte är nöjd med din faktura kan du vända dig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att kontrollera att arvodet är skäligt.