Kontakt

Advokatfirman Hartwig AB
Skepparbacken 5,  722 11  Västerås
Organisationsnummer: 556952-1734

Växel: 021 480 70 80
Fax: 021 450 97 33
E-post: info@advokathartwig.se

Arvoden BG 5207-7674
Klientmedelskonto BG 5209-7334
Företaget är registrerat för F-skatt