Alltid personligare

Vi är en liten och personlig advokatbyrå som prioriterar att sätta människan i fokus. Vi är lösningsfokuserade och pragmatiska samtidigt som vi är angelägna om att alla våra klienter ska känna sig sedda och hörda.

Alltid personligare

Jag tar emot uppdrag inom familjerätt såsom talan i mål om vårdnad, boende och umgänge, bodelningsförrättaruppdrag, brottmål – både som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, vård med stöd av LVU, LVM och LPT. Vi upprättar också testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och bouppteckningar.  Kontakta gärna mig om ni har några frågor över vad jag kan hjälpa till med.

Ger tillbaka

Om mig

Carolin Hartwig, Advokat

Telefonnummer: 076-810 73 30,
E-post: carolin.hartwig@advokathartwig.se
Jur Kand från Uppsala Universitet.
Advokat sedan 2015-06-04.
Tidigare arbetat på advokatfirman Modern Juridik.
Talar svenska och engelska.

Arvode

Jag tillämpar domstolstaxa för privatpersoner. År 2024 uppgår denna till 1 531 kr exklusive moms (1 914 kr/tim inklusive moms). För företag tillämpar jag en taxa om 2 500 kr/tim exklusive moms.
För testamenten och liknande ärenden erbjuds fast pris – 4 000 kr

Jag debiterar per timma och fakturerar inte förrän ärendet är avslutat. Däremot kan jag begära att du betalar ett löpande förskott till vårt klientmedelskonto som därefter dras av från det slutliga arvodet när uppdraget avslutas. I vissa begränsade uppdrag såsom upprättande av testamente, äktenskapsförord eller samboavtal tillämpas istället fast pris. Kontakta oss om ni önskar uppgifter om dessa.

I många ärenden har man rätt till ersättning genom rättsskydd i hemförsäkringen eller företagsförsäkringen. Jag kontaktar ditt försäkringsbolag och utreder om du har rätt till detta. I andra fall kan man ansöka om rättshjälp genom staten. Läs mer här eller ring mig så hjälper vi till.

Om du inte är nöjd med din faktura kan du vända dig till advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att kontrollera att arvodet är skäligt.

Kontakt

Advokatfirman Hartwig AB
Sigurdsgatan 23,  721 30  Västerås

Mottagningskontor
Kungsholmstorg 10, 112 21 Stockholm

Organisationsnummer: 556952-1734

Växel: 010-171 71 01
E-post: info@advokathartwig.se

Arvoden BG 5207-7674
Klientmedelskonto BG 5209-7334
Företaget är registrerat för F-skatt

Vill du veta hur vi hanterar dina personuppgifter går det bra att kontakta oss eller läsa mer i vår integritetspolicy.

 

 

”Justitia” copyright Bryan Larsen 2012